All posts by admin

Könyv-recenziók a Lélek színháza című könyvről

By | Egyéb | No Comments

TERÁPIÁS TÖRTÉNETEK TUDOMÁNY ÉS MŰVÉSZET HATÁRVIDÉKÉN   Erdélyi Ildikó: A lélek színháza – A pszichodráma és az önismeret útjai. Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2015, 329.o.   Erdélyi Ildikó lélekszínháza tudomány és művészet határvidékén teremt ösvényt az olvasónak, legyen akár érdeklődő laikus vagy képzett szakember, amelyen útra kelhet a pszichoterápia világába és betekintést nyerhet a lélek rejtelmeibe. A kiképző pszichoanalitikus és pszichodráma pszichoterapeuta szerző legújabb könyve egyszerre a kortárs pszichoanalitikus elméletekre alapozódó pszichoterápiás gyakorlatot bemutató szakmai alapkötet, illetve sajátos pszicholiteratúra, amelyben a személyes történetek terápiás átiratainak megismerése egyúttal esztétikai élményt is nyújt az olvasónak. Az esetek felfedezésekor a szakemberek és laikusok egyaránt átélhetik a pszichodráma csoportok és a kétszemélyes terápiás terek apró rezdüléseit. Az egyes esetek részleteinek kibontása az olvasó számára is…

Tovább olvasom

Könyv recenziók: A lélek színháza című könyvről

By | Egyéb | No Comments

  Mottó„…Kérlek, ne érts meg olyan könnyen…” (Andre Gide)   Erdélyi Ildikó A lélek színháza A pszichodráma és az önismeret útjai, Monográfia Károli Gáspár Református Egyetem-L’Harmattan Kiadó-TIT Kossuth Klub Budapest, 2015 329 oldal   Bizonyára többüknek volt bábszínházban olyan élménye, mikor azt látták, ahogy a gyerekek felugrálva és teljes odaadással bekiabáltak a főhősnek, hol bíztatva, hol figyelmeztetve őt. És biztos észrevették a pityergőt is, aki sírva fakadt, megsajnálva az elagyabugyált ellenséget, vagy megijedve a mostoha mérhetetlen gonoszságától. Mert így, vagy úgy, de hatás alá kerülünk, ha megéljük és kitéve látjuk belső történéseinket. Hasonlóan érzi magát az olvasó is, mikor Erdélyi Ildikó könyvét olvassa. Mély és „testes” pszichodráma és pszichoterápiás történeteket tár elénk, olyan forgatókönyvi pontossággal, hogy felsejlik az egyéni sorsok…

Tovább olvasom

Hajós Klára, a testi lét művésze

By | Egyéb | No Comments

Valamikor a 70-es ével végén, amikor Párizsból több éves távollét után visszatértem, a szomszédban lakó Gyurkovics Ági szólt, hogy menjünk együtt tornázni. Tudta, hogy valaha versenyző voltam, hogy „függő” vagyok, s hogy  gyönyörűséget szerez számomra a mozgás. Azon a szombaton, az első óra előtt, pont azt a bőrcsipegető izgalmat éreztem, amely a versenyek előtt meglepett,  de akkor  már ott álltam a Kapás utcai terem tükreivel szemben, az ajtóval átellenben, azon a helyen, amely mindig is a helyem maradt. Megszólalt a zongora, és hirtelen a múltból előbukkantak kislány- és serdülő  korú hasonmásaim, akik  mind-mind  a zenére mozogtak egymástól függetlenül, mégis nagyon hasonlóan egymáshoz. Az emlékek azonban hirtelen elhalványultak, amikor Hajós Klára megjelent, és elkezdődött az óra. Egyenes tartású elegáns figurája rögtön…

Tovább olvasom

Klinikai szociálpszichológia, „szociál-pszichoanalízis” és az alkotás lélektana

By | Tér és tükör | No Comments

Klinikai szociálpszichológia, „szociál-pszichoanalízis” és az alkotás lélektana[1] Erdélyi Ildikó: Tér és tükör. Mindennapi kísérteteink, Flaccus, Budapest, 2004. 181 oldal, 2200 Ft. „Tér és tükör. Mindennapi kísérteteink” – különös cím egy különös könyv borítóján, rejtelmeket sejtető, akárcsak a Bosch-festmény, amely fölött és alatt olvasható. Ha az olvasó, ahogyan e recenzens, időnként jár könyvesboltok „pszichológia” és „társadalomtudomány” feliratú polcai előtt, bizonyos idő elteltével rutinossá válik, nem hagyja, hogy elbűvölje a műalkotásnak álcázott tudomány: a szerző nevét keresi és nem a provokatív, avagy éppen rejtelmeket sejtető címeket, és az ízléses borítókat. Ahogyan megtanultuk tudomány és művészet különbségeit, éppen úgy azt is elsajátítjuk, hol húzódnak a tudományok határai, mi magunk melyik tudományterületet műveljük, érezzük azt is, mikor merészkedünk idegen földekre, felismerjük az idegen fogalmakat,…

Tovább olvasom

A „tükör” szerepe a pszichodráma-terápiában és -pszichodráma- képzésben

By | Tér és tükör | No Comments

A „tükör” szerepe a pszichodráma-terápiában és -pszichodráma- képzésben[1] “Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem, akkor pedig ugy ismerek majd, a mint én is megismertettem.” [Pál I.levele a Korintoszbeliekhez,13:12.] Bevezetés Pszichodráma -terápiás és képzési gyakorlatomban az utóbbi tiz év folyamán a Moreno által kialakitott protagonista-központú pszichodrámát használom, amelyben minden alkalommal egy-egy csoporttag lesz a főszereplő, s ehhez az eljáráshoz illesztem hozzá a Méreivel közösen kidolgozott csoportcentrikus pszichodrámát (Mérei és mtsai,1987). A protagonista központú pszichodráma fókuszterápiaként működik, még pedig úgy, hogy a csoportban a protagonistával készített interjúból közösen emeljük ki az aktuális témát és tesszük át akcióba a szinpadon. Valamennyi szerepet a protagonista játssza elő. A tükörtechnikát többféleképpen és elég gyakran alkalmazom, mivel általa…

Tovább olvasom

Bagdy Emőke

By | Mágikus és hétköznapi valóság | No Comments

Erdélyi Ildikó: Mágikus és hétköznapi valóság Tanulmányok a pszichoanalizis és pszichodráma témaköreiből. Lélekben otthon könyvek 248 oldal, 3600 Ft. 2010 Oriold és Társai Kiadó, Budapest ISBN 978-963-9771-35-2 Különös élmény megélni szemléletünk és világlátásunk eltérő optikáit és az ezeken át közvetitett , bemutatott, megjelenitettvalóságot. Ez az élmény keriti hatalmába az olvasót, amikor Erdélyi Ildikó pszichoanalitikus pszichodramatistának, a testtel-lélekkel, belvilággal és a külső kapcsolati dramatikus sur plus realité-vel játszó pszichoterapeutának a tanulmányait olvassuk. A szerző egyetemi tanár, hivatása az edukativ elemeket is természetessé teszi a munkájában, de sokkal kevésbé az értelmező-magyarázó rendszerében, mint inkább az „utánpótlásnevelő” aktivitásának láttatásában. A csoportdinamika és dramatikus munka láttatása olyan tanitványi kör bevonásával valósul meg ebben a könyvben, amelyből valódi „hivatás-személyiség formáló” folyamat tárul elénk. A kötetbe…

Tovább olvasom

Lőrincz Zsuzsa

By | Mágikus és hétköznapi valóság | No Comments

Lélekben Otthon Könyvek, 2010. augusztus 30. Könyvismertetés A szerző a pszichoanalitikus- és a pszichodramatikus közösségünknek ismert és elismert tagja, mind a kétféle módszer kiképző terapeutájaként, mind a Károli Gáspár Egyetem pszichológia szakának egyetemi tanáraként. Az alcím tanúsága szerint a szerző mindkét szakmai identitása megjelenik az összegyűjtött írásokban (I rész. A Pszichoanalízis témaköreiből. II.rész. Acsoport-pszichoterápia és a pszichodráma témaköreiből). Arról, hogy mi indokolja a kétféle módszer írásainak közös kötetbe rendezését, már a főcím alapján tájékozódhatunk: az a pszichoanalitikus elméleten nyugvó klinikai gyakorlat, amelyben a páciens fantáziájának termékei és a valóság elemei egyenrangú figyelmet kapnak a terapeuta beállítódásában. A könyv egyes darabjai részben a szerző 2005-2009 között megjelent/átdolgozott cikkei, részben új tanulmányok. Kettő közülük szerzőtársakkal, tanítványokkal (Sáfrány Eszter, Sujtó Katalin, Sipos Lilla)…

Tovább olvasom