All posts by admin

Tényi Tamás

By | Mágikus és hétköznapi valóság | No Comments

Tanulmányok a pszichoanalízis és a pszichodráma témaköreibol Lélekben Otthon Könyvek, Budapest, 2010. ISSN 2061-0386 Erdélyi Ildikó életmûve kiemelkedô a hazai pszi¬choanalitikus, pszichoterápiás szakirodalom¬ban. Nem csupán korábban „Tér és tükör” cím¬mel megjelent könyve és a pszichoterápiás tan¬könyv második kiadásában megjelent kiemel¬kedô fejezete – amely utóbbi a pszichoanalízis¬sel kapcsolatos ismereteket foglalja össze tömö¬ren, de ritkán olvasható kiváló hangsúlyozással és tárgyismerettel –, de most megjelent leg¬újabb kötete is egyértelmûen igazolja a recen¬zió kezdô mondatát. A kötet két részre tagolt, az elsô nagy fejezet a pszichoanalízis témakörében közöl korábban megjelent tanulmányokat, míg a második rész a csoport-pszichoterápia és a pszichodráma té¬maköreibôl merít. A könyvben megjelent írások legnagyobb érdeme, hogy kiváló arányérzékkel és ebbôl következô hitelességgel egészíti ki a szövegkorpuszban egymást a magabiztosan ke¬zelt elméleti…

Tovább olvasom

Papp-Zipernovszky Orsolya

By | Mágikus és hétköznapi valóság | No Comments

Tanulmányok a pszichoanalízis és a pszichodráma témaköreiből Oriold és társai, Bp., 2010. 248 old., 3150 Ft Erdélyi Ildikó tanulmánykötete olyan tudományos nyelvhasználat meghonosítására törekszik, amelyben együtt tárgyalhatók a művészeti alkotások a szociálpszichológiai és pszichoanalitikus jelenségekkel. A közös nevező ez esetben a mágikus, fantáziával, játékkal, érzelmekkel telített, alkotó belső világ. A freudi metapszichológia kialakulása óta a pszichoanalitikus elméletek művészeti utalásai, mitológiai „kölcsönzései” híven tükrözik azt a katalizátorfunkciót, amelyet a művészet a lelki élet megragadásában betölthet. A hősök vívódásaiban, sorsuk alakulásában az emberi élet egyetemes mozgatórugói, fordulópontjai ragadhatók meg, amit mind a tudományos elméletalkotás, mind a pszichoterápiás gyakorlat jól kiaknázhat. Erdélyi Ildikó e kettő között ver hidat a terápiás eseteket tudományos precizitással feldolgozó, az elméleteket beszédes esetleírásokkal szemléltető munkáiban. A kötet első…

Tovább olvasom

A különnemű testvérkapcsolat pszichoanalitikus megközelítése

By | Mágikus és hétköznapi valóság | No Comments

FIVÉREK – NŐVÉREK[1] A szerző pszichoterápiákban, elsősorban pszichoanalízisek folyamatában figyelt fel először a különnemű testvérkapcsolat sajátságos minőségére és szégyenérzést kiváltó hatására. A téma elméleti megközelítését a pszichoanalízis teoretikus bázisán végzi el, miközben pszichoterápiás gyakorlatban megfigyelt jelenségekre támaszkodik, valamint a témában egyetemi hallgatók által végzett kutatásokra, amelyeknek irányítója volt. Felveti a kérdést, miért szorult a téma a pszichoanalitikus kutatások peremére, valamint ezzel összefüggésben azt, hogy milyen dinamikai sajátosságai vannak a különnemű testvérkapcsolatnak. Legfőbb célja, hogy bemutassa a gyermekkori testvérkapcsolat lelki fejlődésben elfoglalt helyét, és felfedje a gyermekkori kapcsolatnak azt a sajátosságát, amely megkülönbözteti a felnőttkoritól. A mondanivaló elméleti keretét a francia pszichoanalitikus, F. Dolto testkép koncepciója és Winnicott játék-elmélete képezik. A testvérek Nagy Játékát, azaz a játék-világ fantázia-köziségét pszichoterápiás esetek mutatják…

Tovább olvasom

Az álom köldöke és az álomfejtés

By | Mágikus és hétköznapi valóság | No Comments

ÁLOM-MUNKA ÉS AZ ÁLMOK FUNKCIÓI PSZICHOTERÁPIÁBAN ÉS PSZICHOANALÍZISBEN[1] Bevezetés Az utóbbi évtizedekben a neuropszichiátria többet foglalkozott az álmokkal, mint a pszichoanalízis. Az agykutatók bebizonyították, hogy az álmok nem csak az alvás REM-szakaszában jönnek létre, hanem azon kívül is, és befolyásolják az álmok minőségét, fenomenológiai jellegzetességeit (Simor 2007). Fonagy (2004) úgy véli, az álmok bordeline személyiség szerveződés esetében kezdetleges mentalizációs funkciót is betölthetnek. Az újabb neuropszichiátriai és neuropszichológiai kutatások nem mondanak ellent Freud (1900/1985) elgondolásának, amely szerint a tudattalanhoz vezető „királyi út” az álmokon keresztül vezet. Az említett kutatások kiemelik a fantázia szerepét, amellyel a negatív érzelmek kezelhetőkké válnak, s amelyek révén az álom rémületet keltő történései is megszelídíthetők (Simor i.m.). Az álom köldöke Vergilius Aeneiséből választott mottóval bocsátotta útjára Freud…

Tovább olvasom

Devant la porte

By | Egyéb | No Comments

„La fillette était debout devant la porte d’entrée levant un doigt vers la sonnette, et elle savait avec  certitude et clairvoyance  qu’en s’appuyant sur la sonette, son père viendrait lui ouvrir. En rentrant de l’école jour après jour elle jouait en fantaisie le scénario suivant : elle arrive à la maison  juste au moment où son père rentre de Sibérie où, à cause du froid glacial, les pieds de beaucoup de gens gèlent. Les autres jours ce phantasme l’accompagnait jusqu’à leur appartement donnant sur le corridor susupendu pour s’y éteindre à partir du moment où le jeu les absorbait, elle, ses frères et sa soeur. Ce jour-ci cependant tout son être était comblé de certitude. Cette année-là, elle atteignait déjà…

Tovább olvasom

In front of the door

By | Egyéb | No Comments

„The little girl was standing in front of the door, her fingers were placed over the bell and she knew with a crystal clear certitude if she pushed the bell her father would answer the door for her. Arriving from school she saw the following scene in her imagination day after day: arriving home she discovers her father has arrived from Siberia where the frightful cold freezes several people’s feet. Usually this fantasy accompanied her until she reached their flat’s door on the suspension corridor, but in front of the door the fantasy was stopped by the play she engaged in with her brothers and sister. However, this day she was filled with a strange certitude. This year she was…

Tovább olvasom

Ajtó előtt

By | Egyéb | No Comments

„A kislány a bejárati ajtó előtt állt, ujját a csengő fölé emelte, és kristálytiszta bizonyossággal tudta, hogy ha megnyomja a csengőgombot, apja fog ajtót nyitni. Iskolából jövet naponta eljátszotta képzeletben, hogy hazaér, és apja épp megérkezik Szibériából, ahol a rettentő hidegtől sok embernek fagy le a lába. Ez az ábránd máskor a függő folyosóra nyíló lakásukig elkísérte, ott azonban kihunyt, mert a hazaérkezőt beszippantotta a játék testvéreivel. A mai napon azonban egész valóját kitöltötte a bizonyosság. Az idén már könnyedén elérte a csengőt, és most kezével a gomb fölött ura volt a helyzetnek, s csak rajta állt, hogy a csengő visszavonhatatlan „ nyiss ajtót” parancsát kiadja. Ujja alatt a csengőgombbal kívánás és bizonyosság egymásba olvadt. Először csak zizzent egyet a…

Tovább olvasom