Szakmai profil

Tanárnak,  pszichoanalitikus pszichoterapeutának, pszichodramatistának tartom magamat, aki egyéni és csoportos terápiákat vezet,  aki szeret a terápiás- önismereti munkában  elmélyülni, és örömét leli abban, hogy átadja tudását, tapasztalatait tanítványainak. Jelenlegi munkatársaim nagy része nálam képződött, velük tanítok párhuzamos csoportokban az egyetemen, ők a partnereim a pszichodráma képzésben,  sőt alkalmanként szerzőtársaim is.

Jelenleg a munkatársakból álló csoportanalitikus/pszichodráma team-nek tartok szuperviziót.

Szenvedéllyel közelítek azokhoz a témákhoz mind szóban, mind írásban, amelyek foglalkoztatnak. Gyönyörűséget lelek abban, ha egy-egy lelki jelenséget sikerül megragadnom, felfedni törvényszerűségeit, gyakorlati előfordulásait, és minél közelebb hozni a feltárt eredményt  a szakemembekhez és általában a téma iránt érdeklődőkhöz.

A témák, amelyeket részben megírtam, részben tervezem megírni nagy vonalakban a következők.

 • Szépirodalom a pszichológus szemével

 • A drogfogyasztás személyiséglélektani összefüggései és pszichodinamikája

 • A fantom-jelenség és a transzgenerációs traumaátadás

 • A kísérteties jelensége pszichoterápiákon keresztül

 • Az álom pszichoterápiákban és az idegtudományokban

 • Metaforikus elméletalkotás a pszichoanalízisben

 • Pszichodráma-átiratok avagy a lélek színháza

 • Protagonista központú és csoportcentrikus pszichodráma kombinációja a gyakorlatban

 • Pszichoterápia és művészet határai

Pályaív

1970 előtt a Kossuth Lajos Tudomományegyetem Magyar irodalom tanszékén voltam tanársegéd, világirodalmat és irodalompszichológiát oktattam.

A 70-es évek első felében Páriszsban pszichológiai tanulmányokat folytattam az École des hautes Études en Sciences Sociales-on. Témavezetőm : Prof. Serge Moscovici. Pszichodráma képzésben (ARIP) Ophélia Avron pszichoanalitkus volt a csoportvezetőm.

A 70-es évek második felében Budapesten a Magyar Rádió és Televizió Tömegkommunikációs Kutatóközpont Szociálpszichológiai Osztályán voltam kutató.

Ebben a korszakban alakult Mérei Ferenc Műhelycsoportja, amelynek tagja lettem, majd Mérei Ferenc szerzőtársa is másokkal együtt (ld.Publikáció).

1980-as és 90-es években az ELTE Szociológiai Intézet Szociálpszichológiai Tanszékének docenseként oktattam.

1987-ben OTKA –pályázatból megalapítottam, és működtettem Budapest első drogambzlnaciáját az OPNI Pszichoterápiás Ambulancián, ahol pszichoterapeuta munkakörben dolgoztam.

A 80-as évek második felében kezdtem el pszichoanalitikus munkámat.

A 2000-es években már a megalakult Károli G. Református Egyetem Pszichológiai Intézetének Szociálpszichológiai Tanszékén oktattam, amelynek tanszékvezetője is lettem. Ott neveztek ki egyetemi tanárnak, majd ott lettem Professor Emeritus/Emerita.

Jelenleg az egyetemi oktatás mellett magánrendelést folytatok, és kiképző pszichoanalitikusként és kiképző  pszichodráma pszichodrámapszichoterapeutaként képzéseket vezetek, valamint szuperviziós munkát végzek (ld.Szakképzettségek)

Mindegyik korszakomban szereztem tudományos minősítést (egyetemi doktor, MTA kandidátus, habilitált doktor), folyamatosan publikáltam (ld. Publikáció), és résztvettem számos tudományos rendezvényen előadóként (ld. Előadások).

Szakmai képzettségek

 • Tanár
 • Klinikai szakpszichológus
 • Pszichoterapeuta
 • Szupervízor
 • Kiképző pszichoanalitikus és szupervízor (Magyar Pszichoanalitikus Egyesület)
 • Nemzetközi Pszichoanalitikus Egyesület tagja (IPA)
 • Kiképző pszichodráma-pszichoterapeuta és szupervizor (Magyar Pszichodráma Egyesület)
 • Európai Pszichodráma Társaság tagja (FEPTO)
 • Kiképző csoportanalitikus (Csoportanalitikus Kiképző Intézet)
 • Kiképző mozgás- és táncterapeuta (Magyar Mozgás- és táncterápiás Egyesület)
 • Bölcsészdoktori cím. Debrecen KLTE BTK (1973)
 • A pszichológiai tudomány  kandidátusa. Budapest, MTA (1986)
 • Habilitált doktor, Debreceni Egyetem (2004)

Munkahelyek

 • 1975-1979 Budapest Magyar Rádió és TelevizióTömegkommunikációs; Kutató Központ, Szociálpszichológiai Osztály: tudumányos munkatárs
 • 1979-2001 Budapest, ELTE Szociológiai Intézet Szociálpszichológiai; Tanszék: docens
 • 2001-2008 Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia Intézet: tanszékvezető egyetemi tanár: Interkulturális és Szociálpszichológia Tanszék
 • 2009- Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet: Professor Emeritus

Kiképző és oktató munka szakmai egyesületekben

 • Csoportanalítikus Kiképző Intézet
 • Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület

Pszichoterápiás tevékenység

 • 1987-1992 Budapest, Drog-Ambulancia vezetése
 • 1987-1992 Budapest, OPNI Pszichoterápiás Ambulancia: pszichoterapeuta
 • 1994-2000 Budapest, OPNI Klinikai Pszichológiai Osztály: pszichoterapeuta, szupervizor
 • 1994-1998 Budapest, Rókus Kórház Pesthidegkúti Pszichiátriai Osztály: szupervizor személyzeti csoportban
 • Jelenleg Pszichoterápiás magánpraxis

Kutatási témák

 • Transzgenerációs traumaátadás,
 • Testvérkapcsolat
 • Álom
 • Szupervizió
 • (archív) A családi kapcsolatrendszer és kommunikáció
 • (archív) Drogfüggők viselkedésének pszichodinamikai jellemzői
 • (archív) A pszichodráma és alkalmazása