7
Könyv
34
Könyvrészlet
69
Folyóirat tanulmány
6
4
Értekezés (védéshez tudomámyos minősítés)

Könyvek

Többletszem

Pszichoterápiás esettörténetek

Erdélyi Ildikó

Kiadó: Oriold és Tsa,
Budapest, 2018.
Borítón Gerlóczy Sára rajza

Díjak:

 • Nyírő díj 2020 (Adományozó: Magyar Pszichiátriai Társaság)

A lélek színháza

A pszichodráma és az önismeret útjai

Erdélyi Ildikó

Budapest, L’Harmattan, 2015.

Álomkönyv

Pszichoterápiás álommunka

Erdélyi Ildikó

Budapest, Oriold és Tsai, 2013.

Vásárlás

Mágikus és hétköznapi valóság – Tanulmányok a pszichoanalízis és a pszichodráma témaköreiből

Magical and everyday reality – Studies on psychoanalytical and psychodramatic problems

Erdélyi Ildikó

Budapest, Oriold és Tsai, 2010.

Vásárlás
Részletek és értékelések

Tér és tükör – Mindennapi kísérteteink

Space and mirror – Our everyday fantoms

Erdélyi Ildikó

Szociál-pszichoanalitikus tanulmányok, Social-psychoanalitical works
Budapest, Flaccus, 2004.

Vásárlás
Részletek

A televízió a családban

Television in the family

Erdélyi Ildikó

Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1987.

A pszichodráma önismereti és terápiás alkalmazása

Applying psychodrama for self-experience and therapy

Mérei F., Ajkay K., Dobos E.., Erdélyi I.

Budapest, Akadémiai Kiadó, 1987.

Vásárlás

Szakmai folyóiratok szerkesztése

Cikkek

A drog és a kábítószerfüggők

 • Erdélyi Ildikó: Fiatal drogfogyasztók pszichoterápiája. (Psychotherapy of young drug addicts). In: Szakács F. (szerk.): Pszichoterápiai Vademecum. Budapest, OTE, 199O. 154-161.
 • Erdélyi Ildikó: Fiatal kábitószeresek kezelésének egy francia modellje. (A French model of treating young drug addicts). Magyar Tudomány. 1990.3. 328-337.
 • Erdélyi Ildikó: The interpersonal and psychodynamic models of drug addiction. In: Münnich, I., Kolozsi, B. (ed.): Studies in deviant behaviours in Hungary, Research Review, 1991/1,11-122.

Szociálpszichológiai kutatások

 • Erdélyi Ildikó: Családok interakciós szokásai TV-nézés közben. (Interactional habits of families during watching TV). Magyar Pszichológiai Szemle. 1982.2.175-195.
 • Horen V., Nuttin J.N., Erdélyi Ildikó, Pavakanun U.: Mastery pleasure versus ownership: A quasi-experimental cross-cultural and cross-alphabetical test of the name letter effect. European Journal of Social Psychology, 199O, vol.2O, 181-2O5.
 • Erdélyi Ildikó, Sáfrány E., Fecskó E., Sipos B., Hamvas Sz., Retek L.: Ismeretszerzés – saját élmény – kutatás dilemmái egyetemi oktatás pszichológus képzésében. (Dilemmas on gaining experience and self-experience researches in university psychology training). Pszichoterápia, 2008, 17. 5, 323-334.
 • Erdélyi Ildikó, Káldy Zs.: A perdita-jelenség mint az identitászavar egy sajátos esete. (The phenomenon of Perdita as a special case of identity disorder). Pszichoterápia, 2010,19,2, 100-108.
 • Erdélyi Ildikó: Visszatérő álmok vizsgálata egyetemi hallgatók kutatásai mentén. (Study on recurring dreams based on university students` research). In: ( Császár N., Demetrovics Zs., Vargha A. (szerk.) Pszichológiai tankönyv, Budapest, KGRE 2011. (Published soon.)

Mérei és a csoportközpontú pszichodráma

 • Bagdy E., Erdélyi Ildikó: Önismereti célú pszichodráma csoportok játékdinamikájának aktometriai elemzése. (The aktometric analysis of self-experience psychodrama groups` play-dynamics). Pszichoterápia.1993.3. 151-160.
 • Erdélyi Ildikó: Mérei Ferenc /1909-1986/. Obituary. European Journal of Social Psychology. 1987. Vol.17. 259-266.
 • Erdélyi Ildikó: Mérei Ferenc pszichodrámája. (The psychodrama of Ferenc Mérei). In: Borgos A., Erős F. (szerk.): Mérei élet-mű. (The work of Mérei). Budapest, Osiris, 2006, 73-88.
 • Erdélyi Ildikó: A csoportközpontú pszichodráma és a módszerkombinációk alkalmazásának hatékonysága. (The effectiveness of applying group-centered psychodrama and method combinations). In: Perczel E., Szőnyi G. (szerk.): “Kezdetben volt a találkozás…” (`In the beginning there was encounter…`). A 20 éves Magyar Pszichodráma Egyesület ünnepi tanulmánykötete. (Festive study collection of the 20-year-old Hungarian Psychodrama Association). Budapest, MentálPort Kft, 2009.

Szupervízió

 • Erdélyi Ildikó, Merényi M.: Alkalmazott pszichoanalízis – dramatikus szupervízió. (Applied psychoanalysis – dramatic supervision). In: Juhász A. (szerk.). A gyöngéd analitikus és a kemény tudományok. (The gentle analytic and the hard sciences). Budapest, Animula. 2005, 118-122.
 • Erdélyi Ildikó: Psychodrama supervision in psychodrama training. The effectiveness of different procedures and techniques in psychodrama supervision. In: Fontaine, P.(ed.) Psychodrama supervision. Leuven, FEPTO Publication, 2011. (Published soon.)

Pszichoanalízis

 • Erdélyi Ildikó: Influence de Ferenczi sur la technique psychanalytique en Hongrie. In: L’héritage de Ferenczi. Le Coq-Héron, 127 février 1993. 21-26.
 • Erdélyi Ildikó: Az „Apa Neve” pszichoanalitikus folyamatokban és Lacan neve a pszichoanalízisben. (The `name of the father` and the name of Lacan in psychoanalysis). In: Bokor L. (szerk.): Pszichoanalízis és analitikus pszichoterápiák. (Psychoanalysis and analytic psychotherapies). Budapest, Animula, 2OOO, 84-89.
 • Erdélyi Ildikó: A „fantom”-jelenség pszichoterápiás folyamatokban. (The phenomenon of `the fantom` in psychotherapeutic processes). In: Bokor l. (szerk.): Fejlődés és gyász. (Improvement and mourning). Budapest, Animula, 2OO1, 89-94.
 • Erdélyi Ildikó, Sánta, B.: Fivérek – nővérek. A különnemű testvérkapcsolat pszichoanalitikus megközelítése. (Brothers and sisters. A psychoanalytic approach to different-gender sibling relationship). Pszichoterápia, 2007.16, 2, 90-100.
 • Erdélyi Ildikó: Tudomány és költészet kölcsönhatása a francia pszichoanalízisben. (The relationship of science and poetry in French psychoanalysis). Thalassa, 2008, 4, 63-83.
 • Erdélyi Ildikó: Pszichoanalízis, pszichoanalitikus irányzatok. (Psychoanalysis, psychoanalytical tendencies). In: Szőnyi G., Füredi J. (szerk.) A pszichoterápia tankönyve. (The Studybook of Psychotherapy) 2. kiadás. Budapest, Medicina, 2008, 229-248.
 • Erdélyi Ildikó: Álom-munka és az álmok funkciója pszichoterápiás és pszichoanalitikus folyamatokban. (Dream-work and the function of dreams in psychotherapeutic and psychoanalytic processes). Pszichoterápia, 2010, 19,3, 161-169.
 • Erdélyi Ildikó: A korai kapcsolat álmokban a pszichoanalízis és az idegtudományok tükrében. (Early relationship in dreams from the perspective of psychoanalysis and neurosciences). Lélekelemzés, 2011, 6, 1.

A protagonista centrikus pszichodráma

 • Erdélyi Ildikó: The role of the `mirror` in psychodrama training. In: Fontaine, P. (ed.): Psychodrama Training. A european view. Leuven. FEPTO Publications.1999. 173-186.
 • Erdélyi Ildikó: A „tükör” szerepe a pszichodrámában. (The role of the `mirror` in psychodrama). Pszichoterápia. 1999/2. 95-1O4
 • Erdélyi Ildikó: Család – származás – trauma örökségek a pszichodráma tükrében. (Family – origins – trauma from a psychodramatic aspect). In: Zseni, A. (szerk.): A pszichodráma és korunk tükröződései. (Psychodrama and the reflections of our age). Budapest, Medicina, 2007. 215-234.
 • Erdélyi Ildikó, Sujtó, K.: A fantázia kezelése pszichodráma csoportokban különös tekintettel egy páciens csoportra. (Treating fantasy in psychodrama groups, with special regards to a patients` group). Pszichoterápia, 2002,5.355-364.
 • Erdélyi Ildikó: A kapcsolati tudás a protagonista és rendező interakcióin keresztül pszichodráma csoportokban. (Relational knowledge through the interactions of the protagonist and the director in psychodrama groups). Psychiatria Hungarica,2005,2, 95-111.